Pages Navigation Menu

Hoe inschrijven ?

Proefles(sen)

U en uw kind(eren) zijn ten allen tijde welkom om 2 GRATIS proeflessen te volgen !

Het inschrijfformulier kunt u digitaal invullen (zie kopje ‘Danslid Worden’->’Inschrijven Nieuw Lid’)

Dancevibe Academy

Montageweg 5B
3431 NT Nieuwegein

info@dancevibe.nl

Betalingsvoorwaarden

 • Het inschrijfformulier dient te worden ondertekend door de betalingsplichtige.
 • Na inschrijving is het danslid het volledige lesgeld verschuldigd.
 • Betaling van het lesgeld dient voor de aanvang van de eerste les te geschieden tenzij DanceVibe Academy een andere (betalings-)termijn met het danslid is overeengekomen.
 • Het lesgeld betaalt u via een machtiging voor automatische incasso (uitgezonderd Dance Workout).
 • De incassering van het lesgeld gebeurt één keer per betaaltermijn.
 • DanceVibe Academy hanteert vier betaaltermijnen, telkens geïncasseerd per de 1e van de beginmaand van die termijn,namelijk:
  • 1e termijn: Januari t/m Maart
  • 2e termijn: April t/m Juni
  • 3e termijn: Juli t/m September
  • 4e termijn: Oktober t/m December
 • De opzegtermijn voor het lidmaatschap is twee maanden. Opzeggen kan alleen schriftelijk en gaat in na schriftelijke ontvangst van de uitschrijving, houdt dus rekening met de data van de termijnbetalingen.
 • Zie voor verdere informatie onze Algemene Voorwaarden.

U-Pas

Dancevibe Academy heeft een samenwerking met  U-Pas.

Voor U-pashouders geldt dat een kopie van de (geldige) U-pas meegestuurd dient te worden.

Houdt u er rekening mee dat uw U-pas budget jaarlijks € 225,00 (t/m 17jr) en resp. € 100,00 (vanaf 18jr) bedraagt. Alle kosten boven dit bedrag dient u zelf te bekostigen. Voor volwassen U-pas houders geldt een budget van € 120,00.

Bij inschrijving van een U-pashouder wordt Dancevibe Academy door U-Pas op de hoogte gesteld van uw resterende jaarlijkse budget.

Voor meer informatie over de U-Pas, www.u-pas.nl